Welkom bij het Montessori Lyceum Gooise Meren

Welkom bij het online aanmeldformulier voor het Montessori Lyceum Gooise Meren. Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld, verwerken wij de aanmelding van uw kind.

De aanmeldperiode voor het schooljaar 2024-2025 loopt van 25 tot en met 31 maart. Na deze periode bekijken we of we alle leerlingen kunnen plaatsen die zich bij ons hebben aangemeld. Leerlingen die in een onafhankelijke loting zijn uitgeloot, ontvangen hiervan zo snel mogelijk bericht, zodat ze zich kunnen aanmelden bij de school van hun tweede keuze. 

Kinderen uit een gezin waarin er al een kind op het Montessori Lyceum Gooise Meren, het Willem de Zwijger College of de Vitusmavo zit, worden automatisch geplaatst. Het is niet toegestaan om uw kind bij twee scholen tegelijk aan te melden. Wij plaatsen leerlingen niet hoger dan het niveau van het basisschooladvies.

Wij vragen in dit formulier gegevens van uw kind en van zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Hou bij het invullen van het formulier de juiste gegevens bij de hand. Denk hierbij aan: 

  • Het basisschooladvies (inclusief digitale kopie)
  • Het burgerservicenummer van uw kind
  • Eventuele verklaringen die van belang zijn, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring

Aan het eind van het formulier heeft u de mogelijkheid om de gevraagde documenten te uploaden.

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar leerlingenadministratie@mlgm.nl. Wanneer u graag wilt worden teruggebeld over uw vraag, vermeld dan ook uw telefoonnummer in uw bericht.

Naar stap

Gegevens leerling

Naar stap

Vooropleiding

Naar stap

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Ouder/verzorger 3

Naar stap

Betalingen

Naar stap

Extra informatie

In het kader van de wet Passend Onderwijs is het van belang eventuele diagnose(s) en extra ondersteuningsbehoefte(n) te vermelden, zodat de school passende begeleiding kan afwegen. Wanneer eventuele diagnoses niet vermeld worden, kan de zorgplicht van de school komen te vervallen en de aanmelding alsnog worden afgewezen. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Voeg dan bij de aanmelding de officiële verklaring toe als bijlage. We kunnen alleen extra ondersteuning verlenen wanneer we een officiële verklaring in ons bezit hebben. Geef hieronder aan om welke ondersteuningsbehoefte het gaat.

Upload hier het basissschooladvies. Heeft u deze niet bij de hand? U mag dit ook mailen naar leerlingenadministratie@mlgm.nl of afgeven op locatie. Indien het basisschooladvies niet voor het sluiten van de aanmeldperiode binnen is, is de aanmelding niet geldig.

Naar stap

Akkoordverklaring

* Disclaimer: AVG / privacyvoorwaarden

Onze school moet soms persoonsgegevens delen met overheden, zoals DUO en toezichthouders, zoals de schoolinspectie en GGD. Daarnaast voert onze school een beveiligde leerlingenadministratie. Een overzicht van onze verwerkingsketen zit in ons verwerkingsregister. Door het versturen/ondertekenen van dit invulformulier geef ik toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens met alle verwerkers van onze school. U kunt gebruik maken van uw recht op inzage en wissen door een afspraak te maken met onze schooladministratie. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@mlgm.nl