Welkom bij het Vituscollege

Welkom bij het online aanmeldformulier voor het Vituscollege. Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld, verwerken wij de aanmelding van uw kind.

Wij plaatsen leerlingen op basis van de beschikbare plekken. Pas in de laatste schoolweek hebben we in kaart in welke klassen er plek is. In de week van 15 juli 2024 nemen wij contact op over de plaatsingsmogelijkheden.

Wij vragen in dit formulier gegevens van uw kind en van zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Hou bij het invullen van het formulier de juiste gegevens bij de hand. Denk hierbij aan:

  • Meest recente cijferlijst van de vorige school
  • Verzuimoverzicht
  • Het burgerservicenummer van uw kind
  • Eventuele verklaringen die van belang zijn, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring

Aan het eind van het formulier heeft u de mogelijkheid om de gevraagde documenten te uploaden.

Komt u er niet uit of heeft u een vraag over de procedure? Stuur dan een mail naar aanmelding@vituscollege.nl. Wanneer u graag wilt worden teruggebeld over uw vraag, vermeld dan ook uw telefoonnummer in uw bericht.

Naar stap

Aanmelding

Gegevens leerling

Naar stap

Vooropleiding

Naar stap

Contactpersoon 1

Contactpersoon 2

Contactpersoon 3

Naar stap

Betalingen

Naar stap

Extra informatie

In het kader van de wet Passend Onderwijs is het van belang eventuele diagnose(s) en extra ondersteuningsbehoefte(n) te vermelden, zodat de school passende begeleiding kan afwegen. Wanneer eventuele diagnoses niet vermeld worden, kan de zorgplicht van de school komen te vervallen en de aanmelding alsnog worden afgewezen. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Voeg dan bij de aanmelding de officiële verklaring toe als bijlage. We kunnen alleen extra ondersteuning verlenen wanneer we een officiële verklaring in ons bezit hebben. Geef hieronder aan om welke ondersteuningsbehoefte het gaat.

Upload hier de recente cijferlijst

Naar stap

Akkoordverklaring

* Disclaimer: AVG / privacyvoorwaarden

Onze school moet soms persoonsgegevens delen met overheden, zoals DUO en toezichthouders, zoals de schoolinspectie en GGD. Daarnaast voert onze school een beveiligde leerlingenadministratie. Een overzicht van onze verwerkingsketen zit in ons verwerkingsregister. Door het versturen/ondertekenen van dit invulformulier geef ik toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens met alle verwerkers van onze school. U kunt gebruik maken van uw recht op inzage en wissen door een afspraak te maken met onze schooladministratie. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@vituscollege.nl